Afspraak maken? Bel: 0252 524859 of mail naar: info@ademtherapie.nu

Nieuws

Coronavirus Beleid

Coronavirus Beleid Praktijk Kempenaar Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen, mogen de praktijken weer geleidelijk aan opschalen. Wij zijn heel blij u weer te kunnen ontvangen op de praktijk.  Hiervoor  hebben wij de noodzakelijke maatregelen genomen om uw en...

Lees meer

Nieuwe Privacy wetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving van kracht. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen.De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Deze nieuwe...

Lees meer

Interview in het tijdschrift Sportmassage.

In het onlangs verschenen tijdschrift Sportmassage staat een thema artikel over burn-out. Naast informatie over de zgn. psychofysiologische meting vindt u ook een interview in met mij. Daarin vertel ik alles over de mogelijkheden van psychosomatische fysiotherapie bij...

Lees meer
November 2018 start practicum “ontspannen ademen”.

November 2018 start practicum “ontspannen ademen”.

Ademen, een automatisch en onbewust proces dat onder invloed van spanning disfunctioneel kan worden. Langdurige stress kan er voor zorgen dat we vergeten hoe het voelt om ontspannen te zijn en vrij te ademen. Het ademen verloopt in een te hoog tempo, te hoog in de...

Lees meer

‘ruimer ademen – vrijer leven’

Nieuw boek verschijnt: ‘ruimer ademen – vrijer leven: op adem komen met de Methode Van Dixhoorn’ Op zondagmiddag 1 november 2015   is er een boekpresentatie door  Yvonne Esser  in Maarssen  van haar  nieuwe boek " ruimer ademen- vrijer leven: op adem komen met de...

Lees meer

Simpele ademoefeningen

Simpele ademoefeningen: werken ze eigenlijk wel? Eenvoudige ademinstructies worden veel gebruikt maar er is weinig onderzocht of zij werkelijk de verandering teweeg brengen die daarvan verwacht wordt, zoals verhoging van de pCO2 waarde om hyperventilatie tegen te...

Lees meer
Ademtherapie is nog niet zo simpel!

Ademtherapie is nog niet zo simpel!

Er worden vaak eenvoudige adem instructies gegeven met als doel de adem te reguleren. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van die ademinstructies. Met heeft gekeken of deze ademinstructies wel zo prettig zijn en of het de beoogde resultaten geeft in de fysiologie....

Lees meer

Pin It on Pinterest