Afspraak maken? Bel: 06-54625658 of mail naar: info@ademtherapie.nu

Er worden vaak eenvoudige adem instructies gegeven met als doel de adem te reguleren. Er is onderzoek gedaan naar de effecten van die ademinstructies.

Met heeft gekeken of deze ademinstructies wel zo prettig zijn en of het de beoogde resultaten geeft in de fysiologie. Het onderzoek is gedaan met drie groepen n.l. mensen met een paniek stoornis, mensen die gespannen zijn en een controle groep. Bij alle groepen blijkt de directe beïnvloeding van de adem niet ontspannend   te zijn.

Opmerking: Dit is wat ik in de praktijk veel tegenkom. Het leren van een ontspannen adem is veel complexer en is een individueel bepaald traject. Het zoeken naar de juiste instructie en de opbouw is hierbij heel belangrijk.

Bij de behandeling met ademtherapie gaan we er vanuit dat de adem een onbewust proces is en teveel reguleren van de adem juist een contraproductief effect heeft.

Voor meer informatie kunt u hier een korte samenvatting lezen.

Bron: Psychophysiological Effect of Breathing Intstructions for Stress Management Conrad, Muller, Doberenz, Kim, Meuret, Wollburg, Roth. Applied Phsychophysiology Biofeedback (2007)

Pin It on Pinterest